usui reiki tekst
reiki zentuin

 

HOME
CURSUSSEN
CURSUSDATA
BEHANDELING
INFORMATIE
LINKS
GOKAI

GESCHIEDENIS
MIKAO USUI
JAARTALLEN
HERDENKING
INTERVIEW

KI-TRAINING
DIDGERIDOO
BLOESEM_
REMEDIES

AANRAKEN

INTERVIEW VERVOLG

www.zinzicht.nl

Hoe kijken erkende artsen tegen Usui Reiki Ryoho aan?

De gezaghebbende geleerden op dit gebied blijken heel fair te zijn. Bekende West-Europese artsen zijn heel kritisch ten opzichte van het gebruik van medicijnen. Als terzijde, maar Dr. Sen Nagai van de medische Teikoku universiteit zei: “Wij artsen weten wel hoe we een ziekte moeten vaststellen, het op grond van onze ervaring in kaart te brengen en te begrijpen, maar we weten niet hoe we het moeten behandelen”.

Dr. Kondo zei: “Het is nogal arrogant om te beweren, dat de medische wetenschap enorme vooruitgang heeft geboekt, omdat de moderne medische wetenschap het spirituele evenwicht veronachtzaamt. Dat is zijn grootste nadeel”.

Dr. Sakae Hara zei: “Het is onbeschaamd om een menselijk wezen, dat in het bezit is van spirituele wijsheid, te behandelen als een dier. Ik denk dat we in de toekomst rekening moeten houden met een grote omwenteling op het gebied van de behandeling”.

Dr. Rokura Kuga zei: “Het is een feit dat niet-wetenschappers vele therapieën, zoals psychotherapie, met een hoge mate van succes hebben toegepast, wat door medische faculteiten niet is gelukt. Gewoon omdat ze persoonlijke symptomen, het karakter bekijken en vele andere methodes in hun behandeling toepassen. Wanneer men blindelings therapeuten en psychotherapeuten afwijst en in hun werk hindert, zou dat heel kleingeestig zijn”. Artsen en apothekers begrijpen dit vaak en komen om te worden ingewijd.

Wat denkt de regering hiervan?

Op zes februari in het elfde jaar van de Taisho periode (1922), legde de afgevaardigde Teiji Matsushita de volgende vraag aan het federale parlement voor: “ Wat is de houding van de regering ten opzichte van therapeuten, die op dit moment psychotherapie en spirituele geneeswijzen toepassen zonder vergunning?”

Mr. Ushio van het regeringscomité antwoordde als volgt: “Hypnotherapie en dergelijke werden tot zo’n tien jaar geleden beschouwd als slechte behandelvormen, maar zijn nu beter onderzocht en worden in de psychiatrie met succes toegepast. Het is moeilijk al wat bij een mens hoort met medicijnen te behandelen. Artsen volgen een bepaalde weg, gebaseerd op medische beginselen, om zo een ziekte te genezen. Het gebruik van de aanraking en elektrotherapie in het bestrijden van kwalen horen niet bij de geneesmethodes van de medische faculteiten”. Daarom valt Usui Reiki Ryoho niet onder de wetten van de medische faculteiten, noch die van de acupunctuur of andere richtingen.

In deze behandelvorm kunnen de spirituele helingkrachten alleen bij hen zich openbaren, die zich vanaf hun geboorte spiritueel ontwikkeld hebben. Ik geloof niet dat iemand dit kan leren. Of denkt u van wel?

Alle wezens die het leven inademen, hebben dezelfde spirituele vermogens om te helen. Dat is zo voor planten, dieren, vissen en insecten. Maar de mens, die het hoogtepunt van de schepping voorstelt, heeft de grootste kracht. Usui Reiki Ryoho verscheen in de wereld om dit te benutten.

Kan iedereen in Usui Reiki Ryoho ingewijd worden?

Natuurlijk. Mannen en vrouwen, oud en jong, wetenschappers en ongeletterden, die volgens de morele beginselen leven, kunnen in korte tijd zeker leren hoe ze zichzelf en anderen kunnen helen. Tot aan vandaag heb ik meer dan duizend en enkele honderden mensen ingewijd. Iedereen had dezelfde gewenste ervaring. Iedereen, zelfs iemand die net Shoden (1) heeft geleerd, bleek dezelfde helende vermogens te hebben ontvangen. Als we er over nadenken, is het nogal vreemd dat we in zo’n korte tijd kunnen leren hoe we ziektes kunnen helen, hoewel het het moeilijkste is voor de mens. Zelfs ik vind het verbazend. Dit is het meest karakteristieke van onze spirituele heelmethode: dat we zoiets moeilijks op zo’n eenvoudige manier kunnen leren.

Andere mensen kunnen erdoor geheeld worden. Maar hoe zit dat met jezelf? Kan iemand ook zijn eigen kwalen genezen?

Als we onze eigen kwalen niet kunnen helen, hoe kunnen we dan ooit anderen helen?

Wat moet er gebeuren om Okuden(2) te leren?

Okuden bestaat uit een reeks van vormen. Hatsuleiho, kloppen, masseren, druk uitoefenen met de handen, afstandsbehandelingen, het helen van slechte gewoontes enzovoorts. Eerst moet je Shoden leren en als je goede resultaten kunt laten zien, je waardig, ethisch en eerlijk gedraagt en ook nog eens enthousiast bent, dan word je ingewijd.

Is er nog meer in Reiki Ryoho dan Okuden?

Er is nog Shinpiden(3)

1 Eerste Graad - Shoden

2 Tweede Graad - Okuden

3 Master Graad - Shinpiden

Bron: Reiki, The Legacy of Dr. Usui by Frank A. Petter

 


REIKIZIN © 2009